نت گیتار نبض احساس مرتضی پاشایی

نت گیتار نبض احساس مرتضی پاشایی

نت گیتار نبض احساس مرتضی پاشایی

نت قطعه نبض احساس برای دیگر ساز ها :


 

متن آهنگ نبض احساس مرتضی پاشایی :

دلخوری ، از بغض پُری میفهمم،ناراحتی ، غصه داری میفهمم

دلواپس فردای با من بودنی،دلگیری از من اما درگیر منی

داری دل میزنی دل میکَنی تو کم کم،من بهت حق میدم ، من حالتو میفهمم

داری دل میزنی دل میکَنی تو کم کم،من بهت حق میدم ، من حالتو میفهمم

نبض احساستو میگیرم و حالت خوش نیست،این دفعه نیت من خیره تو فالت خوش نیست

دارم میبازمت ای داد بیداد،خودم کردم که لعنت بر خودم باد

دارم میبازمت ی داد بیداد،خودم کردم که لعنت برخودم باد

دلخوری ، از بغض پُری میفهمم،ناراحتی ، غصه داری میفهمم

دلواپس فردای با من بودنی،دلگیری از من اما درگیر منی

داری دل میزنی دل میکَنی تو کم کم،من بهت حق میدم ، من حالتو میفهمم

داری دل میزنی دل میکَنی تو کم کم،من بهت حق میدم ، من حالتو میفهمم

نبض احساستو میگیرم و حالت خوش نیست،این دفعه نیت من خیره تو فالت خوش نیست

دارم میبازمت ای داد بیداد،خودم کردم که لعنت بر خودم باد

دارم میبازمت ی داد بیداد،خودم کردم که لعنت برخودم باد