نت ویولن زده بارون مسعود صادقلو

نت ویولن زده بارون مسعود صادقلو

نت ویولن زده بارون مسعود صادقلو

نت پیانو قطعه زده بارون مسعود صادقلو تنظیم شده توسط پوریا پوروشسب با تنظیمی ریتمیک و مطابق با قطعه اصلی

آموزش این قطعه به زودی رکورد و توسط نت سرا منتشر میگردد.

 


نت زده بارون مسعود صادقلو برای دیگر ساز ها :


متن آهنگ زده بارون مسعود صادقلو:

زده بارون به اون صورت ماهت یکمی خیس شدن موهای صافت
سر زبون دارم ولی تورو که میبینم مست چشمات میشم ساکت میشینم

دل به دل راه داره جذابی عشقم آرزوم اینه باشی جلو چشمم
دل به دریا زده ام عاشقم عشقم اینجوری نکن با دلم هی نزن چشمک

مغرور جذاب زیبای خوشگل چشمات درشته این قلبم تو مشتت
مغرور جذاب زیبای خوشگل چشمات درشته این قلبم تو مشتت
قلبم تو مشتت

زده بارون به اون صورت ماهت یکمی خیس شدن موهای صافت
سر زبون دارم ولی تورو که میبینم مست چشمات میشم ساکت میشینم

دل به دل راه داره جذابی عشقم آرزوم اینه باشی جلو چشمم
دل به دریا زده ام عاشقم عشقم اینجوری نکن با دلم هی نزن چشمک

مغرور جذاب زیبای خوشگل چشمات درشته این قلبم تو مشتت
مغرور جذاب زیبای خوشگل چشمات درشته این قلبم تو مشتت
قلبم تو مشتت